Divinatie

 

Wat is divinatie eigenlijk?

In de van Dale staat de volgende beschrijving: “inzicht in de toekomst door bovennatuurlijke gave”. In een oude encyclopedie wordt verwezen naar het woord orakel. Kijk je bij orakel dan staat daar: “iemand wiens uitspraken wijs zijn” en “goddelijke uitspraak of openbaring” en verder bij orakelen: “voorspellen” en “onder hogere inspiratie spreken”.

Divinatie en orakels zijn verbonden aan hekserij. Het eigen maken van orakelmethoden wordt gezien als onderdeel van het heksenpad.

 Waarom divinatie?

Om dit te begrijpen kunnen we een aantal steekwoorden uit de bovenstaande tekst lichten: inzicht, goddelijk en voorspellen.

Orakels brengen ons dichter bij onze essentie, onze goddelijke vonk. Orakels communiceren door middel van symbolen die de brug vormen tussen het dagelijks bestaan en de diepe lagen van ons onderbewustzijn. In deze diepere lagen vinden we inzicht. Alle vragen die wij stellen vinden hier hun oorsprong. De oorsprong van de vraag is het antwoord. Eigenlijk liggen alle antwoorden al besloten in onszelf. Divinatie is de sleutel om deze beslotenheid te openen.

Maar al te vaak wordt divinatie in verband gebracht met voorspellen. Dit klinkt behoorlijk plat na het stukje over het verkrijgen van inzicht. Zodra je voorspellen echter verbind aan het onder hogere inspiratie spreken, werpt dit een ander licht hierop. Tijd en ruimte zijn begrippen die nauwelijks betekenis hebben in de diepere niveau’s van het onderbewustzijn. Beloop je de brug tussen het onderbewustzijn en de dagelijkse werkelijkheid dan zul je zien dat gevonden inzichten en antwoorden een blik kunnen geven op de toekomst. In onze tijd en ruimte heet dit voorspellen.

Ik als heks zoek naar inzicht en verbondenheid met het universum. Divinatie is een bruikbaar werktuig hiervoor. Hoe ik dit werktuig gebruik kun je lezen door op de onderstaande links te klikken. Ik beschrijf hier uitsluitend twee divinatie methodes waar ik mee werk. Zoek vooral naar een methode die bij jou past en waar jij je goed bij voelt.

 

Tarot

Schouwen

 

(c) 2001-2002 Birgitte Keuris