Goden

klik op de onderstreepte woorden om naar de desbetreffende pagina te gaan

 

Meer dan eens heb ik te horen gekregen dat een verschil tussen Wicca en Hekserij is dat in Wicca gelooft wordt in de Godenwereld en in Hekserij niet. Voor veel heksen gaat dit echter niet op. In een eerder hoofdstuk heb ik uitgelegd waarom ik de voorkeur geef aan de term Hekserij boven Wicca. Uiteraard om zeer persoonlijke redenen. Het geloof in de Godenwereld is mijns inziens niet verbonden aan het ÚÚn of het ander. Ik geloof in de Goden en ben een heks.

Wat is Polythe´sme?

Polythe´sme is het geloof in meerdere Goden anders dan het Monothe´sme (geloof in ÚÚn God) van de grote godsdiensten. Heksen spreken vaak van een God en Godin die samen de goddelijke eenheid vormen. De Godin is de ontvangende kracht, de bron van groei en kennis. De God is de gevende, stuwende kracht, activerend en stimulerend. Zij geven vorm aan de levenscyclus van geboorte, dood en wedergeboorte. Het vrouwelijke aspect wordt vaak gezien in drie fases: maagd, moeder en wijze vrouw, gesymboliseerd door de maanfases. De Godin is het oneindige wiel, de God is de energie die het wiel laat draaien.

Het bovenstaande is slechts een zeer ruwe schets van mijn Godsbeeld. Om invulling te geven aan dit beeld wordt er door heksen met verschillende Pantheons gewerkt afhankelijk van de traditie en de eigen voorkeuren. Welk Pantheon ik ook gebruik, voor mij gaat het om het besef dat de verschillende Goden ieder een ander aspect belichamen van het Goddelijke. Dit Goddelijke zie ik als een energie waar ik, iedereen en alles deel van uitmaakt en mee verbonden is. Het staat niet buiten mij maar leeft in mij. Alle aspecten die gezichten en karaktertrekken krijgen in de Pantheons zijn aspecten die iedereen in zich draagt. Heksen werken met deze aspecten om het Goddelijke in zichzelf en anderen te leren kennen, erkennen en herkennen. Maar ook om de krachten die deze aspecten vertegenwoordigen te leren beheersen en toepassen. Een bestudering van de verschillende Pantheons leert ons meteen dat niet alle Goden voor goedheid, liefde en wijsheid staan. Niets "menselijks" is hen vreemd.... Denk maar aan oorlogsgoden en wraakgoden, ook deze aspecten zijn deel van ons en daardoor deel van het Goddelijke. Alles draait om polariteit, het ÚÚn heeft het ander nodig om de balans te vinden; eenheid vanuit polariteit. Hiermee kom ik weer terug op de God en Godin, het mannelijke en vrouwelijke, uit de samensmelting van deze polaire aspecten komt de zuiverste kracht, het puurste licht. De essentie van het bestaan, het doel van de zoektocht is thuiskomen in dit licht.

 

     

 

(c) 2002 B. Keuris