Grieks Pantheon

Enkele belangrijke Griekse Goden

klik op de onderstreepte namen om een afbeelding te bekijken en op het deurtje om de tempel te betreden.

 

Aphrodite

Schoonheid uit het schuim der golven geboren. Door de ontmanning van Aphrodites vader Uranus ontstond deze begeerlijke vrouw. Mannen die haar beminnen leveren een stuk van een manlijkheid in, zij raken verblind door haar schoonheid en verliezen zich in haar liefde. Liefde is al wat zij geeft. Aphrodite is de vleesgeworden vruchtbaarheid.

 

Apollo

Apollo de rechtschapene, de rechter, de oordeel veller. Rechtspraak en voorspelling horen bij hem alsook dichtkunst en muziek, zijn lichtere kant. In het orakel van Delphi klinkt zijn stem, vanuit de diepe aarde komt zijn oordeel tot de priesters. Apollo, God van ratio en van visioenen, waar deze samenkomen vind je hem.

 

Ariadne

Godin van het Labyrinth. Zij kent vele geheimen en wijst de weg. Eens een sterfelijke vrouw werd zij door liefde verblind en in de steek gelaten tot Dionysos haar tot vrouw nam en het Goddelijke in haar opende. Trouw en devotie gaf hij haar.

 

Artemis

De vrouwelijke equivalent van Apollo. Zij is dan ook zijn zuster. Streng doch rechtvaardig zou gezegd kunnen worden over Artemis. Haar strengheid vinden we terug in de rechtspraak en in de jacht. Als jacht Godin was zij ongeŰvenaard; sportief en elk schot van haar boog trof doel. Haar zilveren pijl en boog zijn evenals de maansikkel haar symbolen. Haar koele of zelfs kille inborst weerspiegeld in het maanlicht. De maan is haar metgezel..

 

Athene

In volle wapenuitrusting geboren en gedoemd de eeuwige maagd te blijven. Athene, de Godin van de strijd, wijsheid, wetenschap en kunsten. Deze karakteristieken bieden welvaart aan elke stad die ze in balans weet te brengen. Beschermvrouwe Athene waakt over deze balans.

 

Demeter

Demeter als moeder aarde. Tijdens elke jaarcyclus offert zij haar dochter (Persephone) op aan de onderwereld en dompelt zich in rouw. Deze periode van rouw ligt de natuur in ruste, de groei stopt, alles lijkt dood tot de dag dat Demeter haar dochter weer terug krijgt en de aarde daarmee weer tot bloei komt. Demeter is Godin van het koren, van landbouw en groei. Zij schenkt levenskracht maar trekt deze ook weer in.

 

Dionysos

Feest, wijn, zang, muziek, plezier, lust zijn woorden geassocieerd met deze God. Seks, drugs and rock and roll! Dionysos kent geen maat en gaat zelf niet ten onder aan zijn eigen lusten. De uitdaging zit hem in het bepalen van de eigen grenzen. Plezier lijdt tot ontspanning, overdaad lijdt tot neerslachtigheid. Hoe ver ga je mee met Dionysos? Dionysos is ook grenzen verlegger, hij geeft ons de middelen om onszelf te ontdekken en te leren liefhebben. Extase en verrukking leert hij ons kennen.

 

Hades

Hades de onzichtbare, God van rijkdom en God van de doden. De onderwereld is zijn domein en hij is gedoemd daar te verblijven. Zijn duistere leven kent een licht in de vorm van Persephone, de prachtige dochter van Demeter, als zijn partner tijdens de donkere tijd van het jaar. Hades spreekt samen met Persephone recht over de doden, zij oordelen over goed en kwaad.

 

Hecate

Maan Godin in haar duistere aspect, de wijze vrouw, het mysterie, de donkere moeder. De Godin die achter de sluiers van leven en dood kan kijken en haar wijsheid met ons deelt, als zij daarvoor kiest. Hecate heerst over geboorte en dood, die verweven zijn met elkaar doordat zij een nieuwe fase inluiden. Hecate's mystieke kant toont zich in magie en hekserij waar zij mee wordt geassocieerd. Zij is het gefluisterde woord, de onbegrepen droom, de donkere intu´tieve wijsheid. In haar duistere aspect is zij ontzagwekkend en zelfs angstaanjagend. Wijsheid kan brenger zijn van krankzinnigheid en het verstand vergiftigen. Wijsheid kan ook licht brengen, inzicht en helderheid van geest. Wat achter de sluier ligt is Hecate's domein, wat zij wenst te delen is aan haar en haar alleen.

 

Hermes

Boodschapper van de Goden en God van de handel. Hermes verstaat de kunst van het onderhandelen en er uit halen wat er in zit. Zwendel is hem niet vreemd, misdadigers en dieven kunnen soms op zijn steun rekenen. Hij is tevens begeleider van de doden naar de onderwereld. Hermes bewandelt alle wegen en ongebaande paden, hij is daarmee ook God van reizen en van wegen. De staf is zijn signatuur, evenals de helm en zijn gouden gevleugelde sandalen.

 

Pan 

Pan zul je vinden in de bossen, langs stromende beken, achter een verre heuvel, in een weide. Pan is de natuurgod bij uitstek, beschermer van dieren, vee en ook van hun begeleiders de herders en nomaden. Met zijn panfluit brengt hij wonderschone verstilde klanken voort die lijken thuis te horen in de natuur. Pan is de eenzame reiziger, een schaduw gezien vanuit je ooghoek. Geen paniek, het is Pan....

 

Persephone

Persephone is een jeugdige mooie vrouw die gedwongen wordt naar de onderwereld te gaan. Contemplatie en innerlijke kracht worden van haar gevraagd. Zij is de vrouw die lijdt en strijdt in stilte en van daaruit sterker het licht tegemoet treedt.om leven te geven aan de verdorde aarde.

 

Selene

Maan Godin in haar volle aspect. Zij stijgt op uit de zee en berijdt de hemelen in haar rijtuig getrokken door twee witte paarden. Selene symboliseert mystieke kracht en vrouwelijkheid. Samen met Artemis en Hecate vormt zij de fases van de maan en haar aspecten. Selene is het toppunt van de vruchtbare moeder, zij vormt de brug tussen hemel en aarde.

 

Zeus

De oppergod, God van hemel en aarde, God van het weer. Gewapend met de bliksemschicht kan hij zijn ongenoegen over de wereld werpen. Op menselijk vlak was hij een liefhebber van vrouwen en daardoor een ontrouwe echtgenoot. Hij was meester der vermommingen om zich overal te kunnen begeven.