Concentratie, visualisatie en meditatie.

>>home>>zoektocht

Snelmenu:

Inleiding.

Concentratie.

Visualisatie.

Pathworking.

Meditatie.

 

 

Inleiding.

Meditatie is voor mij als heks een belangrijk middel om tot inzicht en spirituele groei te komen. Vandaar dat ik hier dieper wil ingaan op het hoe en waarom van meditatie. Je zult merken dat de oefeningen beginnen bij concentratie via visualisatie naar meditatie. Alledrie kunnen ook afzonderlijk prima hulpmiddelen zijn. Zeker voor rituelen en magie zijn concentratie en visualisatie essentieel.

Allereerst zul je even door een stukje droge theorie moeten worstelen. Dus we beginnen met het “waarom” en leggen hiermee een basis voor de uitvoering. De oefeningen zijn gericht op het “hoe”.

Een woord van waarschuwing: sla geen fases over, hierdoor ontstaan gaten in je ervaring. Op gaten kun je niet bouwen.

Meditatie kan geleerd worden door de volgende fases te doorlopen: concentratie, visualisatie (waaronder pathworking) en uiteindelijk meditatie.

Naar boven.  

 

 

Concentratie fase.

Concentratie is de kracht om het bewustzijn te richten op een specifiek onderwerp en de aandacht daarop te houden zolang als gewenst is. Concentratie is een methode om zeer nauwkeurig het onderwerp te kennen en vast te houden. Concentratie resulteert in:

- het organiseren van het denken.

- het onderscheiden van het mentale en emotionele aspect van de mens.

- het leren de aandacht te centreren.

- het ontwikkelen van directe concentratie als een voorloper op volledige meditatie.

- de kunde om op elk moment de aandacht te richten op elk object, onderwerp of gedachte.

Door concentratie zal het geheugen en je creatieve kwaliteiten verbeterd en verhelderd worden.

Door oefening bereik je uiteindelijk een staat van concentratie die ook wel het stilte punt wordt genoemd: het concentratiepunt waar elke bewuste gedachte stopt. Dit stilte punt kan na oefening zeer snel worden opgeroepen in elke situatie en omgeving.

 

Concentratie oefening:

Zorg dat je ongestoord de volgende oefening kunt doen. Neem een eenvoudig voorwerp voor je (bijvoorbeeld een appel). Leg dit voorwerp op tafel en bekijk de kleur, textuur, details van het voorwerp. Repeteer in gedachten alles wat je waarneemt. Je kunt het voorwerp oppakken, voelen, ruiken, proeven. Gebruik al je zintuigen en repeteer weer in gedachten wat je waarneemt. Is het voorwerp warm of koud, beschrijf de geur en smaak in gedachten. Houd deze oefening vol totdat je merkt dat je aandacht verslapt. Er is geen goed en fout, lang of kort het maakt niet uit. Neem nu een vel papier en beschrijf zoveel mogelijk wat je allemaal hebt waargenomen.

Deze oefening herhaal je dagelijks gedurende een week met hetzelfde voorwerp. Naarmate de dagen verstrijken zul je merken dat het heel erg saai wordt. Juist in deze fase is het de uitdaging om vol te houden! Je bent je concentratievermogen aan het trainen en dit vergt inzet.

Na deze week neem je een ander voorwerp waar je dezelfde stappen mee doorloopt maar dit keer gebruik je 1 zintuig per dag. Dus dag 1 gebruik je zien, dag 2 voelen, dag 3 ruiken, dag 4 proeven, dag 5 horen (als het voorwerp zich hier voor leent). Hou de sessies kort maar intens, schrijf na elke sessie direct op wat je waarnam.

Deze concentratieoefening gaat naadloos over in de visualisatieoefening waarover eerst wat theorie.

Naar boven.

 

 

 

Visualisatie fase.

Visualisatie is het proces waarin je een mentaal plaatje maakt van een verlangen, dit oplaadt met intentie en emotie en vervolgens loslaat om het verlangen werkelijkheid te maken. Zoals je misschien al ziet bevinden we ons nu op het terrein van de magie.

“Gedachtes zijn materie” is een oud concept. Gedachten zijn energievibraties die ontstaan binnenin ons. Zoals geluid zich verspreid maar niet oplost, zo blijven gedachtegolven ook bestaan. De kracht van een gedachte hangt af van de kracht van de intentie en het herhalen ervan. Visualisatie creëert een beeld via gedachtegolven. Visualisatie is een vaardigheid die ontwikkeld kan worden tot het gevisualiseerde zo echt wordt dat het als het ware kan bestaan op het materiele vlak.

Als je bijvoorbeeld een appel visualiseert moet je in staat zijn het te proeven, ruiken, voelen en zien alsof je de appel in je hand houdt.

 

Visualisatie oefening:

Het eerste gedeelte heb je al geoefend bij de concentratieoefening. Nu gaan we een stap verder.

Neem weer het voorwerp uit de concentratieoefening. In mijn voorbeeld dus de appel. Plaats de appel weer voor je op tafel. Concentreer je met al je zintuigen en sluit je ogen als je het gevoel hebt de appel helemaal te kennen in al haar facetten. Zie de appel voor je met alle details die je tijdens de concentratie hebt waargenomen. Maak je vrij van gedachten die niets met de appel te maken hebben. Neem waar met elk zintuig, ruik de gevisualiseerde appel, proef, voel en zie.

De tweede oefening is abstracter. Sluit je ogen en zie een driehoek, cirkel of vierkant voor ogen. Welke kleur heeft het symbool? Verander deze kleur en probeer het symbool te draaien en te bekijken van alle kanten. Wissel je positie ten opzichte van het symbool, loop er doorheen, bekijk het van binnen en van buiten. Voel je één met het symbol.

De derde en laatste oefening gaat de diepte in en geeft ruimte aan je gedachtegolven.

Concentreer je op een idee. Bijvoorbeeld: ik ben gelukkig. Laat je gedachten los op dit zinnetje (of een ander idee naar keuze). Welke beelden roept dit bij jou op? Volg je gedachtestroom maar zorg ervoor dat elke gedachte te maken heeft met je uitgangspunt: ik ben gelukkig. Neem alles wat je waarneemt met aandacht in je op. Elk detail registreer je. Na afloop van deze sessie schrijf je zo gedetailleerd mogelijk je gedachtestroom op.

Naar boven.

 

 

 

Pathworking.

Pathworking is een methode van visualisatie die veel in groepsverband wordt toegepast. Het is een geleide visualisatiemethode waarbij door middel van gesproken tekst de deelnemers beelden voor ogen zien in een meditatieve staat. Het verhaal stuurt je gedachten naar een heilige plaats of een heilige reis. Uiteraard kan dit ook individueel beoefend worden. Het scenario van de pathworking kan van te voren worden doorgenomen of ingesproken worden op een cassettebandje. Voordat je pathworking gaat beoefenen zul je eerst moeten leren hoe je de daarvoor benodigde meditatieve staat bereikt.

Naar boven.

 

 

 

Meditatie fase.

Meditatie heeft tot doel inzicht in het onderbewustzijn te krijgen waardoor het functioneren van het bewustzijn beheerst kan worden. Door inzicht en het streven naar spirituele groei, kan uiteindelijk verlichting (eenwording met de levenskracht) verkregen worden. Meditatie is één methode die hiervoor gebruikt wordt. Meditatie methodes worden aangeleerd om de concentratie te verschuiven van de menselijke naar de spirituele wereld. Verschillende technieken leiden er toe dat fysiek, emotioneel en mentaal bewustzijn begrepen en beheerst worden. Ik wil een poging doen om de verschillende fases en diverse oefeningen te bespreken.

Doordat de geest het brein gebruikt om haar werk te doen, is het belangrijk om eerst wat te weten over de werking van onze hersenen. De hersenen zijn verdeeld in een rechter- en linkerhelft, die respectievelijk grofweg de creativiteit en het analyserend vermogen beheersen. Afhankelijk van de aard van de handeling overheerst de rechter of linkerhelft. Het is een constante wisseling tussen de twee. Een ongelofelijke schakering van informatie wordt constant ons brein ingepompt. Onder andere informatie van de zintuigen en inwendige informatie. Er zijn 4 hersengolven te onderscheiden:

1.      Beta golven, onze wakende staat.

2.      Alpha golven, meditatieve, geconcentreerde en ontspannen staat.

3.      Theta golven, tussen waken en slapen, de creatiefste staat.

4.      Delta golven, tijdens slapen.

Meditatie brengt de Beta golven naar de Alpha en Theta staat. Creatieve gedachten, inzicht en wijsheid zijn in staat om vrijer en productiever te stromen binnen de geest. In een staat van ontspanning en concentratie kan het brein getraind worden om meer en sneller informatie te verwerken. Een ander belangrijk voordeel is dat door meditatie de hartslag vertraagd, de bloeddruk verlaagt en de spiertensie ontspant. Een weldaad voor lichaam en geest.

Spirituele effecten van meditatie:

1.   door meditatie ontstaat er toegang tot het collectief bewustzijn, innerlijke waarheden en de bovennatuurlijke wereld.

2.   de werking van het zelf, de ziel, de psyche wordt helder. Op intuïtief niveau krijg je inzicht in je spirituele aard.

3.   Een dieper besef en doel kan zich ontvouwen waardoor het mogelijk wordt om bewust deel te nemen aan de vervulling van dit doel.

4.   een gevoel van eenwording en eenheid met alles, iedereen en daardoor het goddelijke. Dit laatste is wat wel verlichting wordt genoemd en er toe leidt dat relaties en verantwoordelijkheden intens worden beleefd. Op dit punt aangekomen kan geput worden uit de goddelijke energie waar iedereen deel van uitmaakt.

 

Meditatieoefeningen.

Spreek met jezelf af om dagelijks te mediteren het liefst op hetzelfde tijdstip zodat je routine opbouwt. Deze afspraak met jezelf geeft aan dat je jezelf serieus neemt. Zorg voor een positieve insteek en verwacht geen wonderen. Voor maar een heel klein percentage van de mensheid is meditatie gemakkelijk. Door veel oefening zul je uiteindelijk net als zij in staat zijn om in een diepe meditatieve staat te geraken na maar een paar ademteugen.

Zorg dat je uitgerust bent, niet hongerig of dorstig en los zittende kleding draagt. Je zult in het begin ongestoord moeten kunnen oefenen. Neem nooit vooraf alcohol of drugs want hierdoor wordt het gedachteproces verstoord. Demp het licht en zorg voor een aangename omgevingstemperatuur. Gebruik bij voorkeur in het begin geen achtergrond muziek of wierook omdat deze middelen de emoties beïnvloeden. Heb je meer ervaring dan kan muziek en geur wel een prettige aanvulling zijn.

Ga op een comfortabele stoel zitten waar je je rug in kan rechten (dus niet liggend of onderuit gezakt). Sluit je ogen en ontspan je.

Hier volgt een ontspanningsmethode:

Neem 3 tot 6 diepe ademteugen. Adem daarna in 4 tellen in, hou 2 tellen vast, adem in 4 tellen uit, hou 2 tellen vast enz. Bij elke inademing stel je je voor dat een ontspannende energie je vult en bij elke uitademing laat je gespannenheid los. Stel je voor dat de ontspanning tot in je tenen doordringt, voel je voeten zwaar worden, ditzelfde voor je benen, bekken, buik/rug, borst, schouders, armen, handen, nek, gelaat en hoofd. Hou deze volgorde aan en voel elk deel bij elke uitademing zwaarder worden. Blijven er woorden door je hoofd spoken denk dan aan het woord “ontspan” op elke inademing en het woord “loslaten” op elke uitademing. Is je hele lijf ontspannen neem dan nog 3 diepe ademteugen. Bij de eerste inademing zie je een gouden bal ontstaan ter hoogte van je borst, bij de tweede inademing zie je de bal groter worden en bij de derde is de bal zo groot geworden dat je hele lichaam wordt omgeven door een gouden koepel. Laat daarna je ademhaling komen zoals het komt.

Laat alle gedachtes wegdrijven en neem je intenties en doelen in gedachten waar je over wilt mediteren. In het begin zul je misschien merken dat als je op het stiltepunt aankomt je lichaam zal tegenwerken. Je krijgt pijntjes, kriebels of ongewenste gedachten. Dit is normaal en is deel van het leerproces. Accepteer ze en laat ze los. Richt je weer op het concentreren op je doelen. Laat de gedachtestroom komen en volg de beelden. Zoals je geleerd heb tijdens de visualisatie oefeningen: proef, ruik, voel, hoor en zie wat de beelden je te vertellen hebben. Door de eerdere concentratieoefeningen zul je in staat zijn gedetailleerd je waarneming te registreren. Pas toe wat je geleerd hebt tijdens het mediteren op je onderwerp. Neem net zoveel tijd als goed voelt. Bij beëindiging van de meditatie richt je je aandacht weer op de ademhaling, adem verkwikkende, sprankelende energie in. Tijdens elke inademing span je rustig een lichaamsdeel aan, stel je voor dat de energie dit lichaamsdeel weer wakker maakt. Gebruik dezelfde volgorde als eerder beschreven. Open je ogen, blijf even liggen en schud rustig je spieren los. Om weer te arden kun je iets eten en drinken. Stampen op de grond doet ook wonderen! Als je daar behoefte aan hebt kun je je belevenissen opschrijven in een daarvoor bestemd schrift.

Naar boven.

 

 

(c) 2006 B. Keuris