Regels?

 

The Wiccan Rede.

Bide the wiccan law ye must

in perfect love, in perfect trust,

eight words the wiccan rede fulfill;

an it harm none, do what ye will.

 

The Charge.

Listen to the words of the Great Mother; she who was of old also called among men Artemis, Astarte, Athene, Dione, Melusine, Aphrodite, Cerridwen, Dana, Arianrhod, Isis, Bride, and by many other names.

Whenever ye have need of any thing, once in the month, and better it be when the Moon is full, then shall ye assemble in some secret place, and adore the spirit of me, who am Queen of all witches. There shell ye assemble, ye who are fain to learn all sorcery, yet have not won its deepest secrets; to these will I teach things that are yet unknown. And ye shall be free from slavery; and as a sign that ye be really free, ye shall be naked in your rites; and ye shall dance, sing, feast, make music and love, all in my praise. For mine is the ecstasy of the spirit, and mine also is joy on earth; for my law is love unto all beings. Keep pure your highest ideal; strive ever towards it; let naught stop you or turn you aside. For mine is the secret door wich opens upon the Land of Youths, and mine is the cup of wine of life, and the Cauldron of Cerridwen, which is the Holy Grail of immortality. I am the gracious Goddess, who gives the gift of joy unto the heart of man. Upon earth, I give the knowledge of the spirit eternal; and beyond death, I give peace, and freedom, and reunion with those who have gone before. Nor do I demand sacrifice; for behold, I am the Mother of all living, and my love is poured out upon the earth.

Hear ye the words of the Star Goddess, she in the dust of whose feet are the hosts of heaven, whose body encircles the universe.

I who am the beauty of the green earth, and the white moon among the stars, and the mystery of the waters, and the desire in the heart of man, call unto thy soul. Arise, and come unto me. For I am the soul of nature, who gives life to the universe. From me all things proceed, and unto me all things must return; and before my face, beloved of Gods and of men, let thine innermost divine self be enfolded in the rapture of the infinite. Let my worship be within the heart that rejoiceth; for behold, all acts of love and pleasure are my rituals. And therefore let there be beauty and strength, power and compassion, honor and humility, mirth and reverence within you. And thou who thinkest to seek me, know thy seeking and yearning shall avail thee not unless thou knowest the mystery; that if that which thou seekest thou findest not within thee, thou wilt never find it without thee. For behold, I have been with thee from the beginning; and I am that which is attained at the end of desire.

 

Geven deze teksten regels aan? Zijn dit leefregels die een stramien vormen waarbinnen de heks opereert? Voor mij zijn het geen regels maar richtlijnen. Wetende dat de oorsprong van de Wiccan Rede te vinden is bij onder andere Aleister Crowley's Law of Talema: "Do what thou wilt shall be the whole of the Law", zie ik in dit laatste meer een richting dan een regel. De toevoeging door Gerald Gardner: "an it harm none..." is op z'n minst sympathiek te noemen maar in strijd met de individuele vrijheid van de beoefenaar. Dus toch een regel? 

Ook de Charge kan gezien worden als een stuk met regels en wetten: "for my law is love unto all beings". De eerste versie van the Charge was geschreven door Gerald Gardner en later aangepast door Doreen Valiente. Zij putte uit: Aradia: the Gospel of the Witches door Charles Leland en uit teksten door Aleister Crowley. The Charge is een van de meest geliefde stukken tekst binnen de moderne hekserij en geeft wederom richtlijnen om invulling te geven aan het heksenbestaan. Gardner en Valiente zullen ongetwijfeld geweten hebben dat de mens hunkert naar handvaten, zeker binnen een religie. Vaak wordt beweerd dat hekserij geen dogma's en wetten kent, ik wil dit graag bestrijden. De mens kan eenvoudig weg nauwelijks zonder regels. De populariteit van bovenstaande teksten toont dit aan.

 

The Threefold Law.

 

....of drievoudige wet is ook een geliefd onderwerp bij heksen. Het komt er op neer dat alles wat je doet of uitzend, drievoudig bij je terug komt. Het gaat hier om een wetmatigheid, een energetisch gegeven. Het getal drie zou staan voor de drie lagen van bewustzijn (fysiek, emotioneel, mentaal) die aangesproken worden. Actie geeft reactie, wat men zaait zal geoogst worden. Als ik afga op mijn eigen ervaringen komt dit beeld wel overeen met de werkelijkheid. Tenminste wat magisch handelen betreft. Doordat magie (de soort waar ik bekend mee ben) ook zich afspeelt in de drie bewustzijnslagen is het niet meer dan logisch dat alle lagen de weerkaatsing van de uitgezonden energie ontvangen. Voor dagelijkse handelingen gaat de drievoud niet op. Al klinkt het allemaal prachtig (je zult je immers wel 3 keer bedenken voordat je iets "duisters" doet), er zit toch een moralistisch luchtje aan. De christelijke moraal komt weer boven drijven. Met een moraal is niets mis, maar ik ben voor vrijheid van denken en handelen. Fouten maken is prima, daar leer je van. Door angst in te boezemen worden mensen er van weerhouden om ervaringen op te doen en hiervan te leren. Als klein meisje was ik altijd erg nieuwsgierig naar het kleine glaasje met "water" wat mijn vader dronk. Ik vroeg op een dag: "wat is dat papa?" Hij zei: "drink maar op" Je begrijpt dat ik vervolgens een half uur mijn mond heb gespoeld na die enorme slok jenever...ik had geleerd door de ervaring. Een zelfde voorbeeld zou ik kunnen geven over een uitstapje naar zwarte magie als tiener. Ik zal volstaan met te zeggen dat ik daarna wist hoe een migraine-aanval voelde....een week lang. 

 

Nog meer regels....

Heksen ingewijd in een coven zullen merken dat ze overstelpt worden door coven regels: geheimhoudingsplicht, rituelen uitvoeren op de letter, respect voor de heersende hiėrarchie. Kortom, doe wat je wilt, zolang het binnen de covenstructuur past. Natuurlijk is dit een logisch gevolg van een groepsstructuur en zeker niet negatief. Dogma's liggen echter op de loer en zijn moeilijk te vermijden. De solitaire heks heeft wel de keuze regels om te buigen in richtlijnen. Zij/hij is werkelijk meester(es) over haar/zijn eigen handelen.