Tarot

 

Tarot gebruik ik vooral om toegang te krijgen tot diepere lagen van het onderbewustzijn, daarin liggen alle antwoorden besloten op mijn vragen. Tarot is voor mij een werktuig om ook te putten uit de onmetelijke kennis van het collectieve bewustzijn. Ik ben immers net als jij deel van het grote geheel en communicatie met de gezamenlijke kennisbron vindt plaats door middel van symbolen. Symbolen kunnen een universele betekenis hebben maar ook een persoonlijke. Ik probeer tijdens de interpretatie van de kaarten beide betekenissen te gebruiken. Probeer niet een te rigide betekenis toe te dichten aan de symboliek van de kaarten, het zijn jouw kaarten en spreken jouw taal. De symboliek van de Crowley tarot is een taal die mij bevalt en waar ik mij bij thuis voel. Voor iedereen is dit anders en inmiddels zijn er zoveel verschillende Tarotdecks dat er voor ieder wat wils te vinden is. Jouw Tarotdeck is de poort naar andere werkelijkheden en verdient respect. Door een goede omgang met de kaarten versterk je de band en maak je ze eigen. Een goede omgang bestaat voor mij uit het leren kennen van de kaarten. Dit kan door het trekken van dagkaarten en het mediteren op de betekenis. Je kunt ook mediteren op elke afzonderlijke kaart, neem vooral de tijd hiervoor. Om mijn energie af te geven aan mijn kaarten heb ik ze na aanschaf een tijd bij mij gedragen. Je kunt er ook voor kiezen ze te wijden zoals een magisch werktuig. Mijn kaarten bewaar ik in zwarte zijde. Dit houdt de energie binnen en voorkomt dat energie van buitenaf de kaarten beÔnvloed.

 

Legmethode.

Het Keltisch kruis is een legmethode die gebruikt kan worden in bijna elke situatie. Door de veelzijdigheid van het Keltisch kruis is het mogelijk om elke vraag te stellen. Het is echter niet een eenvoudige legging en vereist enige tijd om vertrouwd mee te raken. Uitleg van de 10 posities kan het beste gegeven worden door eerst de kaarten 5 en 9 te interpreteren. Deze kaarten geven inzicht in de voorgeschiedenis en de hoop en vrees van de vraagsteller. Vervolgens uitleg over de kaarten 1 en 2 (de hoofdimpulsen aangaande de vraag), de kaarten 3 en 4 (wat speelt er bewust en onbewust), de kaarten 7 en 8 (de houding van de vraagsteller en diens omgeving). Als laatste komen de kaarten 6 en 10 aan bod. Dit zijn de kaarten die een blik op de toekomst werpen en veelzeggend zijn wanneer eerst de voorgaande kaarten uitgelegd zijn. Bedenk dat een huis zonder fundering niet lang zal blijven staan.

 

De 10 posities kunnen als volgt beschreven worden:

positie 1: 

De uitgangssituatie, hier gaat het om.

 

positie 2: 

De remmende en stimulerende invloeden op de uitgangssituatie; dit kruist het.

 

positie 3: 

Het bewuste niveau van de vraagsteller, dit beseft hij/zij, dit wordt nagestreefd.

 

positie 4: 

Het onbewuste niveau van de vraagsteller, hierop berust de vraag.

 

positie 5: 

Dit ging aan de uitgangssituatie vooraf, eventuele oorzaken zijn hierin te vinden.

 

positie 6: 

Dit komt erna, dit staat te gebeuren in de nabije toekomst.

 

positie 7: 

De vraagsteller zelf, zo ondergaat de vraagsteller de uitgangspositie (kaarten 1 + 2).

 

positie 8: 

Hier vindt het plaats, dit verwijst naar invloeden van buitenaf (plaats, mensen, sfeer).

 

positie 9: 

Verwachtingen en angsten van de vraagsteller ten opzichte van de uitgangspositie (kaart 1 + 2).

 

positie 10: 

Hier leidt het toe, dit is het resultaat op langere termijn.

 

Het Keltisch kruis zal ik proberen te verduidelijken door een legging en mijn (beknopte) interpretatie daarvan. De uitleg zal ik globaal houden om niet te verzanden in details die alleen voor mij van betekenis zijn. De vraag is dan ook niet relevant, ik wil slechts een werkwijze verduidelijken.

k5.jpg (72199 bytes)

Positie 5: Twee van Staven.

Dit ging er aan vooraf. De 2 van staven wijst op alles of niets, energie die nog niet getemd is en nog in banen moet worden geleid.

Concreet: nog geen keuzes willen maken, onstuimigheid.

 

k9.jpg (69744 bytes)

Positie 9: Ridder van zwaarden.

Dit zijn je hoop en vrees. De ridder van zwaarden is vuur van lucht, angst voor de tirannie van het verstand maar tevens de hoop door wilskracht te kunnen bouwen aan de trap naar wijsheid (Hermes symbool). 

Concreet: je hoopt de wil te hebben om door te zetten en bent bang voor een te verstandelijke benadering.

k1.jpg (63688 bytes)

Positie 1: Twee van Schijven.

Hier gaat het om. Verandering door het verruimen van het gezichtsveld. Wisseling door het bekijken van meerdere kanten.

Concreet: Van richting veranderen om beide kanten van de medaille te beheersen.

 

k2.jpg (70902 bytes)

Positie 2: Prins van zwaarden

Dit kruist het.De prins van Bokalen is lucht van water; het uitdrukken van diepe gevoelens (water) door woorden (lucht).

Concreet: gevoel en verstand zijn belangrijke factoren en moeten in balans zijn om van richting te kunnen veranderen.

 

k3.jpg (59758 bytes)

Positie 3: Aas van Zwaarden.

Dit weet je bewust. De Aas van Zwaarden staat in dit geval voor de basis van het denken. IdeeŽn krijgen vorm, het immateriŽle wordt materie.

Concreet: waar je over gedacht hebt ga je vorm geven.

 

k4.jpg (70754 bytes)

Positie 4: Tien van Bokalen.

Dit is in je onderbewustzijn verankerd. De tien van Bokalen toont aan dat het om een vervulling gaat van een innerlijke ontwikkeling.

Concreet: de beoogde verandering geeft vorm aan een innerlijk verlangen.

 

k7.jpg (70492 bytes)

Positie 7: Koningin van Staven.

Wie ben je, hoe sta je er in.Staven koningin is water van vuur, de kwaliteit om de wil (vuur) en gevoelens (water) samen te laten werken. Zelfbewust en met wilskracht ga je de uitgangspositie tegemoet.

Concreet: je gelooft in je eigen kracht.

 

k8.jpg (67332 bytes)

Positie 8: Evenwicht VIII.

Hier vindt het plaats. De kaart der gerechtigheid en harmonie. De uitgangspositie wordt beÔnvloed door een integere, eerlijke sfeer. De schaduwkant van deze kaart is echter starheid en een te rigide vasthouden aan structuren.

Concreet: de omgeving is gestructureerd en evenwichtig.

k6.jpg (81051 bytes)

Positie 6: de Toren XVI.

Dit komt erna. De toren staat voor een radicale omslag van het vertrouwde. Overtuigingen en denkbeelden storten ineen om plaats te maken voor nieuwe inzichten.

Concreet: de grote ommekeer, veranderen gaat niet zonder loslaten.

k10.jpg (75825 bytes)

Positie 10: de Wagen VII.

Hier leidt het toe. De Wagen toont het ontwaken van innerlijke krachten door middel van zelfoverwinning. Het resultaat kan het vinden van de eigen plaats in deze wereld of dit leven zijn. De schaduwkant van deze kaart vormt de grootheidswaan. Wil en gevoel moeten in balans zijn om het hoogste doel te kunnen bereiken.

Concreet: het doel ligt binnen handbereik.

De Kwintessens.

Om inzicht te krijgen over hoe de vraagsteller om zou kunnen gaan met de legging  kan je de kwintessens berekenen. Tel de getalwaarden van de omgedraaide kaarten op, waarbij de hofkaarten tellen als 0 en de azen als 1. Bij een uitkomst groter dan 22, tel je de afzonderlijke getallen op tot er een cijfer overblijft tussen 1 en 22.

Voor bovenstaande legging zou dat zijn: 2 + 0 + 2 + 0 + 1 + 10 + 0 + 8 + 16 + 7 = 46  = 10 (4+6) en staat voor Geluk (of het rad van fortuin).

 

 

(c) 2001-2002 Birgitte Keuris